MENU
Aula_close Layer 1

Statistik

Statistik

Ved at klikke på nedenstående link kan du finde informationer om:

- Gennemsnitligt elevtal i klasserne

- Skolens elevtal

- Trivselsmåling

- Fravær

og mange andre informationer. 

Vi gør opmærksom på, at tallene gælder for almenskolen og OBS afdelingen - det er ikke muligt at skille de to afdelinger ad. 

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/461029.aspx/