MENU
Aula_close Layer 1

OBS-klasser

Hvad er en OBS klasse?

Vi har elever med sociale og emotionelle vanskeligheder. Vi er en af tre OBS afdelinger i Odense kommune.

Vores klasser er små og overskuelige. Hos os er der mulighed for individualiseret specialundervisning, der tager særligt hensyn til den enkelte elevs behov og forudsætning.

Vi tilstræber at tilrettelægge hverdagens skolegang i en overskuelige og tryg ramme. Hos os går læring og trivsel hånd i hånd.

 Formålet med specialundervisningen er primært at bibringe den enkelte elev en række nyttige kompetencer og færdigheder, herunder at lære eleven at kunne handle i forskellige sociale sammenhænge, samt at tro på sig selv. Vores læringsfokus er rettet mod den enkelte elevs sociale og faglige styrker.