MENU
Aula_close Layer 1

Hvem er vi

Om Stige Skole

Stige Skole er byens folkeskole for 0. – 6. klasse. Den ligger centralt placeret i Stige og indgår i Skolefællesskabet Søhus, Stige og Lumby.

På Stige Skole arbejder vi med fleksibel indskoling og aldersintegreret undervisning. Overgangen fra dit barns børnehave til skolen sikrer vi ved at have et tæt samarbejde med børneinstitutionerne i byen. Et af kendetegnene ved Stige Skole i indskolingen, er det obligatoriske morgenløb og morgensangen - du er naturligvis velkommen til både at løbe og synge med.

Til skolen er der knyttet en OBS afdeling for 0.-6. klasse for elever med sociale og emotionelle udfordringer.

Stige Skole har et meget attraktivt udeareal, som indbyder til masser af aktiviteter på boldbaner og legepladser. Det inviterer dit barn til at udforske verden via leg og bevægelse – både i frikvarteret og som en integreret del af undervisningen.

Generelt har vi et moderne læringsmiljø med tidssvarende lokaler samt opdaterede undervisningsmaterialer – herunder Chromebooks tilgængeligt for alle elever. På skolen vægter vi de sociale fællesskaber på tværs af årgange fx ved emneuger, fællesaktiviteter samt den årlige julefest.

Når dit barn afslutter mellemtrinet i 6. klasse går skolerejsen videre til Søhusskolen. Det betyder, at dit barn i 7. klasse får muligheden for at tage et mindre, men sikkert skridt ud i en langt større verden.